Водич за бруцоше
Математичког факултета

Овај сајт је пре свега намењен бруцошима Математичког факултета, али и свим нашим студентима које занимају основне информације у вези са радом нашег факултета.

У склопу водича за бруцоше Математичког факултета, моћи ћете да нађете све што вас занима о смеру (студијском програму) који студирате, пронаћи ћете основне информације и корисне линкове. Поред тога видећете на којим локацијама се одржава настава на факултету и како да дођете до тих локација. Упознаћете се са основним концептима и речником који ће вам значити у комуникацији са колегама. Постоји и одељак са најчешћим питањима где ћете моћи да проверите шта је то што студенте највише интересује при упису факултета.

Студијски програми

Математика

Информатика

Астр. и астрофизика

0

Смера

0

МОдула

1

Студената

Где се налази Математички факултет?

Настава се одвија на 3 локације (кликни за линк):

Уколико нисте сигурни где вам се одржава предавање, погледајте ознаке у распореду.

Ознаке: 

 • 830 (број учионице) -> Студентски трг
 • Н203 (почиње са Н) -> Светог Николе
 • ЈАГ -> Ватрослава Јагића

Службе Математичког факултета

Руководство факултета


Декан: Проф. др Зоран Ракић
Продекан за наставу:
Проф. др Милош Арсеновић

Е-пошта: dekanat@matf.bg.ac.rs Телефон: +381 (0) 11 202 78 01

Секретаријат


Секретаријат врши правне, административне и опште послове, а радом Секретаријата руководи Секретар Факултета.

Канцеларија 707, IV спрат E-пошта: pravna@matf.bg.ac.rs Телефон: +381 (0) 11 202 78 09

Скриптарница и библиотека


Скриптарница се налази на IV спрату поред степеница. Овде можете купити сву потребну литаратуру, белешке старијих колега, радне листове, рокове.. Библиотека Математичког факултета заједно са читаоницом се налази на I спрату.

Радно време: 9-16h
E-пошта: biblioteka@matf.bg.ac.rs
Телефон: +381 (0) 11 202 78 49
http://www.biblioteka.matf.bg.ac.rs/

Рачунарска лабораторија

Студентска служба

Рачунарскa лабораторија (Рл) Математичког факултета Универзитета у Београду пружа сву потребну подршку у области информационих технологија.
Запослени у Рл ангажовани су на инсталацији и одржавању сервера, пројектовању и одржавању Веб портала, развоју апликативног софтвера односно информационог система за студенте и запослене.

Запослене у Рл контактирате ако имате проблем са коришћењем свог студентског налога, проблем са мејлом или електронским индексом, као и ако вам је потребан савет и помоћ у коришћењу факултетских сервиса (moodle, webex, MS Azure алата, креирање личне веб презентације и другог).
 

Е-пошта: admin@matf.bg.ac.rs.
Сајт: https://rl.matf.bg.ac.rs

Студентска служба врши послове уписа и исписа студената, пријављивања и обраде резултата испита, издавање диплома…

Овде можете извадити и оверити потврде (бус плус, здравствена књижица, домови, стипендије..), поднети молбе (смањење школарине, промена смера..), измирити финансијске обавезе, стоје вам на располагању за сва питања и информације.

Налазе се у приземљу Математичког факултета.
Радно време: 11-14h

Е-пошта: studentska@matf.bg.ac.rs

Студентски парламент

Студентски парламент је орган преко којег студнети остварују своја права и штите своје интересе. Уколико желимо да одложимо колоквијум, остваримо право ослобађања од градива, смањимо износ цене школарина или добијемо додатни рок за полагање испита, обратили бисмо се студентском парламенту који би даље пренео наше захтеве.

Хипатија

Хипатија је сервер на коме ваш налог представља електронску верзију вашег индекса. На овом месту можете се информисати о вашим обавезама, оценама и слично. Корисничко име за приступ изведено је на основу индекса у форми број_индекса/година_уписа. 

Пријављивање испита


Да бисте могли да изађете на неки испит у испитном року, потребно је да исти пријавите на хипатији у одређеном периоду предвиђеном за тај рок. Уколико то не урадите, накнада пријава испита се плаћа. На почетној страни ће бити обавештење да је у току пријава испита.

Листа позива на број

При врху почетне странице налази се секција “ваша листа позива на број”. Кликом на тај линк учитава се нова страница са списком позива на број по моделу 97, која је јединствена за сваког студента. Ови бројеви ће вам бити потребни приликом извршавања одређених уплата, подизања докумената итд.

Анкета

Да бисте се уписали у следећу годину студија, неопходно је попунити анкете за све пријављене курсеве у текућој години. Ту можете оценити квалитет рада професора и асистената, као и оставити коментаре, сугестије, примедбе…

Анкета је анонимна.

Сервер Алас

 • Служи за међусобну комуникацију у току студија. У оквиру њега се налази сервис за електронску пошту. На почетку студија сваки бруцош добија јединствени налог. Корисничко име конструише се из два слова (која представљају смер и модул), године уписа и броја индекса.

  Пример: mv17001

 • m – смер математика
 • v – модул статистика, актуарска и финансијска математика
 • 17 – година уписа (2017)
 • 001 – број индексa

Приликом првог приступања вебмејлу (на серверу Алас) појавиће се обавештење да није сигурно приступити страници. Ово упозорење игноришите, јер приступ страници је сигуран тј. сертификован. Потребно је да нпр. у Google Chrome-у кликните на дугме “Hide advanced”, а након тога да кликнете на линк на дну стране где пише “proceed to alas.matf.bg.ac.rs ” и успећете да се улогујете на свој профил.

Речник за бруцоше

Семестар

Постоје два семестра, зимски и летњи, и у оквиру њих се одржавају предавања и вежбе за студенте.

Предавања

Предавања држе професори и она се организују за велике групе људи. Најчешће је у питању теоријски део наставе који ће користити за усмени део испита.

Вежбе

Вежбе су практични део наставе и држе их асистенти, сарадници и демонстратори у мањим групама људи.

Консултације

Консултације су посебни термини који организују предавачи, и у оквиру којих се можете постављати додатна питања у вези са градивом.

Катедра

Катедра представља подгрупу факултета у оквиру којег је удружен одређен број предавача и која под својим окриљем држи више предмета на једном или више смерова.

Болоња

Студирање по Болоњи подразумева организацију наставе где се студентима бодује присуство на предавањима и вежбама, као и организовање колоквијума.

Предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе обухватају све активности које доносе поене студенту пре испитног рока. Могу укључивати присуство или активност на вежбама или предавањима, домаће задатке, семинарске, пројекте итд.

Испитни рок

Испитни рок је период у току академске године у оквиру кога се одржавају испити, односно провера знања (писмена и усмена). На нашем факултету постоји 6 регуларних рокова.

ЕСПБ

Европски систем преноса бодова или ЕСПБ је део болоњског система преко кога сваки положени предмет носи одређени број бодов, који се на крају године сабирају и на основу кога се гледа да ли студент испуњава услов за буџет (48 еспб), за самофинансирање (37 еспб) или обнавља годину.

Предрок

Предрок је "рок пре рока" односно термин који катедре могу да организују за полагање испита студентима који испуне неки услов (нпр имају реализоване одређене предиспитне обавезе).

Апсолвент

Апсолвент је студент који је одслушао све предмете на основним студијама али није још увек положио све испите.

Bachelor

Бачелор је звање које студенти добијају по завршетку основних студија, односно када дипломирају (одбране свој завршни рад).

Дом

Дом је објекат у оквиру кога живе студенти, по ценама које су значајно ниже од трошкова изнајмљивања приватног смештаја. Дом преко конкурса добијају студенти при чему се код рангирања у обзир узима просек и висина примања родитеља.

Менза

Менза је објекат (обично у оквиру дома) где се припрема и послужује храна за студенте.

Бруцошијада

Бруцошијада је журка која се одржава на почетку октобра и за циљ има да се окупи што више бруцоша једног или више факултета.​

План зграде

Уколико сте први пут уписали Математички факултет, вероватно сте видели (приликом уписа) како је тешко снаћи се у згради факултета на Студентском тргу. Чак и након прве године, студенти и даље имају потешкоће да пронађу учионице. Зато смо за вас припремили планове просторија Математичког факултета унутар зграде Природно математичких факултета (ПМФ).
Планове просторија у згради у Светог Николе 39 можете такође да нађете на овој страници. Већи део учионица у згради у Светог Николе је реновиран и у самој згради је све лепо означено.

Планови просторија за зграду у Ватрослава Јагића 5 не постоје, али нећете имати проблема при налажењу учионица. У тој згради се налазе само 4 учионице (ЈАГ 1, ЈАГ 2, ЈАГ 3, ЈАГ 4). ЈАГ1 и ЈАГ2 су учионице са рачунарима, а ЈАГ3 и ЈАГ4 класичне учионице.

Приземље

На факултет улазите на Улаз Б тј. улаз Хемијског факултета. Улаз Математичког факултета, улаз А, је за запослене и не могу да га користе студенти.
У приземљу се такође налазе просторије Финансијске службе (301), Студентске службе (321), као и ВХА (Велики хемијски амфитеатар) у којем наш факултет некада организује пријем студената и испите.

Први спрат

На првом спрату Математички факултет има једну учионицу 406 у којој се регуларно одржавају вежбе и предавања. У непосредној близини учионице 406 налази се читаоница и библиотека, означене на слици.

Четврти спрат

На четвртом спрату се налази 5 учионица, Деканат, просторије Студентске и Правне службе, наставнички кабинети као и просторије Рачунарске лабораторије.
Највећа учионица Математичког факултета је 706. Одмах поред ње се налазе степенице које воде ка петом спрату.
Поред степеница се налази скриптарница. Уколико вам неко од старијих колега каже да идете да копирате свеске – долазите баш овде.

У учионицама 704, 718, БИМ и РЛАБ се налазе рачунари и у њима се најчешће слушају рачунарски предмети. Постоји и учионица ДЛАБ која се налази у приземљу зграде до које се долази пролазом кроз унутрашње двориште.

Деканат се налази у просторији са ознаком 709, правна служба у 707, а студентска у 708. Наставничка зборница се налази у просторији 710.
716 је наставнички кабинет Катедре за рачунасртво и информатику.

Пети спрат

На петом спрату се, као и на четвртом, налази 5 учионица.
То су учионице 821, 830, 840 и 844. и мала учионица 843. Остале означене просторије су професорски кабинети и у њима се одржавају консултације.
Поред учионице 821 се налазе степенице којима се спуштате до четвртог спрата. Лифт иде само до четвртог спрата тако да до петог спрата долазите коришћењем степеништа (које се налази између скриптарнице 705 и учионице 706).

Зграда у улици Светог Николе 39

Кредити и стипендије

Још једна од ствари о којој би бруцоши требали да се распитају по поласку на факултет је могућност добијања кредита и стипендија. Постоји доста организација и институција које одобравају кредите и стипендије као подстрек добрим студентима. Најпознатија је државна коју расписује Министарство за просвету. За ову стипендију/кредит се можете пријавити већ од прве године студија. Конкурс се отвара почетком зимског семестра тако да треба на време почети са сакупљањем потребних докумената. Све информације и начин пријаве ћете наћи кликом на дугме испод.

Најчешћа питања

Овде можете наћи најчешћа питања која вам могу помоћи у првој години факултета.

Корисничко име на серверу Alas је облика kkggххх, где:

 • kk – су два мала латинична слова која означавају смер (студијски програм) и модул,

 • gg – су две цифре и означавају последње две цифре године уписа,

 • xxx – је троцифрен број индекса.

Прва два слова (kk) корисничког имена:

Акредитација из 2022.:

 1. mr – Математика, модул Математика и рачунарство
 2. mm – Математика, модул Теоријска математика и примене
 3. ml – Математика, модул Професор математике и рачунарства
 4. ms – Математика, модул Статистика, актуарска и финансијска математика
 5. mp – Математика, модул Примењена математика
 6. mi – Информатика
 7. af – Астрономија и астрофизика, модул Астрофизика
 8. аi – Астрономија и астрофизика, модул Астроинформатика

Пример: Студент чији је број индекса 7/2023 на модулу Професор математике и рачунарства има корисничко име ml23007 (пуна мејл адреса је ml23007@alas.matf.bg.ac.rs).

Aкредитација из 2015, 2009, 2006,…:

 1. ma – студијски програм Математика, модул Астрономија
 2. mr – студијски програм Математика, модул Рачунарство и информатика
 3. mm – студијски програм Математика, модул Теоријска математика и примене
 4. ml – студијски програм Математика, модул Професор математике и рачунарства
 5. mv * – студијски програм Математика, модул Статистика, актуарска и финансијска математика
 6. mn ** – студијски програм Математика, модул Примењена математика
 7. mi – студијски програм Информатика
 8. af – студијски програм Астрономија и астрофизика, модул Астрофизика
 9. аi – студијски програм Астрономија и астрофизика, модул Астроинформатика

*студенти уписани школске 2021/2022. имају корисничко име које почиње са ms

** студенти уписани школске 2021/2022. имају корисничко име које почиње са mp

Корисничко име на серверу Alas је облика kkgg1ххх, где:

 • kk – су два мала латинична слова која означавају смер (студијски програм) и модул,

 • gg – су две цифре и означавају последње две цифре године уписа,

 • 1xxx – је четвороцифрен број индекса који почиње цифром 1.

Прва два слова (kk) корисничког имена:

Aкредитацији из 2022.:

 1. mr – Математика, модул Математика и рачунарство
 2. mm – Математика, модул Теоријска математика и примене
 3. ms – Математика, модул Статистика, актуарска и финансијска математика
 4. mp – Математика, модул Примењена математика
 5. ml – Математика, модул Професор математике и рачунарства
 6. mi – Информатика
 7. af – Астрономија и астрофизика, модул Астрофизика
 8. аi – Астрономија и астрофизика, модул Планетарна астрономија и астроинформатика

Пример: Студент чији је број индекса 1007/2023 на модулу Теоријска математика и примене има корисничко име mm231007 (пуна мејл адреса је mm231007@alas.matf.bg.ac.rs).

Прва два слова (kk) корисничког имена на серверу Alas за студенте уписане на основу Erasmus (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students):

 1. em – Erasmus master program

Aкредитација из 2015, 2009, 2006,…:

 1. mr – Математика, модул Рачунарство и информатика
 2. mm – Математика, модул Теоријска математика и примене
 3. mv * – Математика, модул Статистика, актуарска и финансијска математика *
 4. mn ** – Математика, модул Примењена математика
 5. ml – Математика, модул Професор математике и рачунарства
 6. mi – Информатика
 7. af – Астрономија и астрофизика, модул Астрофизика
 8. аi – Астрономија и астрофизика, модул Астроинформатика

*студенти уписани школске 2021/2022. имају корисничко име које почиње са ms

** студенти уписани школске 2021/2022. имају корисничко име које почиње са mp

Корисничко име на серверу Alas је облика pdgg2ххх, где:

 • pd – два латинична слова која означавају да је студент уписан на после дипломске студије.
 • gg – су две цифре и означавају последње две цифре године уписа,
 • 2xxx – је четвороцифрен број индекса који почиње цифром 2.

Прва два слова (kk) корисничког имена:

Пример: Студент чији је број индекса 2007/2023 има корисничко име pd232007 (пуна мејл адреса је pd23007@alas.matf.bg.ac.rs).

Средином септембра излази распоред часова и расподела група. Уколико нисте задовољни групом и желите да се пребаците то је могуће али је неопходно да то урадите одмах на почетку године. Потребно је написати молбу која се предаје у студентској служби уз наведено детаљно објашњење зашто желите да се пребаците.  Неретко је ситуација да одбију овакав тип молбе, тако да треба написати уверљив разлог за промену групе.

Сваки предмет носи одређен број ЕСПБ бобова. Тачну расподелу бодова можете наћи на сајту Математичког факултета. Основне студије трају 4 године (240 ЕСПБ), где свака година вради 60 ЕСПБ. Да бисте били на буџету неопходно је остварити 48 ЕСПБ. Када положите испит остварили сте онолико ЕСПБ колико тај предмет носи.

На Математичком факултету предавања и вежбе нису обавезни, уколико вам на том курсу не кажу другачије. На појединим курсевима део бодова за испит подразумева присуство и рад на часу. Свакако је препоручљиво да се вежбе и предавања посећују.

Не постоји. Постоје условни предмети које не можете уписати уколико нисте положили неки испит који му претходи (Анализу 2 не можете уписати уколико нисте положили Анализу 1). Уколико нисте успели да очистите целу годину, могуће је пренети неположене испите и уписати додатне испите из наредне године. Уколико нису условљени, можете уписати и одређене курсеве из старијих година што значи да можете уписати и више од 60 ЕСПБ бодова по години. 

Анализа 1 је најтежи предмет на првој години Математичког факултета и од почетка је треба схватити са озбиљношћу. Многи студенти ће вам рећи да им је уз Анализу 2 ово био најзахтевнији курс. У зависности који смер сте уписали, овај предмет траје 1 семестар (информатика и астрономија) или 2 семестра (математика). Уколико се предмет спрема на време, неће доћи до нагомилавања толико градива. Највећу препреку студентима прави чињеница да се нису у претходном школовању сусретали са таквим концептом учења. Анализа 1 је увод у даље математичко образовање, али је неопходно научити основне концепте и простудирати их добро јер се касније све врти око тога. Препорука је да се предавања и вежбе прате редовно. Немојте да губите самопоуздање уколико се сусретнете са задацима који вам делују претешко. До краја курса ће вам се знање слегнути и бићете способни да решите сваки проблем! Од корисне литературе можете користити збирку професора Раденовића и Кртинића уз обавезно лепо савладане вежбе вашег асистента. Завршни испит се разликује од професора до професора тако да при изради рокова, тражите оне које је задао ваш професор.

Друштвене мреже и контакт

Пратите најбитније странице за информисање на Математичком факултету! То су странице МАТФ инфо на Фејсбуку и профил на Инстаграму и ЛинкедИн-у. На почетку сваке године прави се одвојена група за бруцоше те године и по избору група на WhatsApp-у или затворена група на Фејсбуку за вашу групу.​
© Рачунарска лабораторија, Универзитет у Београду - Математички факултет